JUDr. Pavel Záliš

JUDr. Pavel Záliš

Nádražní náměstí 299/8
353 01 Mariánské Lázně
IČ: 73374989

Informace o kanceláři JUDr. Pavel Záliš

Advokátní kancelář v Mariánských Lázních a Tachově

 

JUDr. Pavel Záliš nabízí právní služby a poradenství v široké oblasti práva (tzv. generální praxe) se zaměřením na bytové, občanské, obchodní, rodinné, insolvenční, pracovní, trestní a zdravotnické právo.

Klientovi je poskytnuta právní pomoc s přihlédnutím k jeho potřeby a časové možnosti. Naším cílem je poskytnutí rychlých, kvalitních a cenově přístupných právních služeb.

 

Občanské právo:

 • příprava, posuzování a sepisování smluv podle občanského zákoníku
 • sousedské vztahy
 • vymáhání pohledávek
 • zrušení, modifikace a vypořádání bezpodílového spoluvlastnictví manželů
 • zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • dědické řízení
 • ochrana osobnosti
 • náhrada škody
 • zastupování ve všech druzích občanskoprávních řízení
 • zastupování v exekučním řízení 

 

Rodinné právo:

 • vyživovací povinnost
 • určení rodičovství
 • popření otcovství
 • rozvod
 • úprava styku s nezletilým
 • právní rady podle zákona o rodině
 • zastupování klientů v řízení před soudem v rodinných věcech

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

JUDr. Pavel Záliš

Nádražní náměstí 299/8

353 01 Mariánské Lázně

Telefon: +420 724 732 604

Email: ak.zalis@seznam.cz

Kde nás najdete?